Edicije

Autor: Flere,Klanjsek

Da li je Jugoslavija morala da umre

…ili kako su etničke komunističke elite kontinuitetom svojih svađa dovele do neizbežnog kraha SFRJ

Cena: 850,00 dinara

Autor: Djokica Jovanović

Prilagodjavanje

SRBIJA I MODERNA od strepnje do sumnje Drugo dopunjeno i prošireno izdanje

Cena: 1.400,00 dinara

Autor: Žan Klod Bled

Hitlerovi ljudi

Priznati specijalista za nemačku istoriju, a posebno za Treći rajh, Žan-Pol Bled, nam prepričava život i opisuje tačne uloge u okviru nacističkog aparata moći dvadeset tri značajna saputnika.

Žan-Pol Bled je profesor emeritus na Univerzitetu Pariz-IV-Sorbona. Objavio je referentne biografije Franca jozefa i Bizmarka.

Cena: 1.650,00 dinara

Autor: Srećko Mihajlović

Od novinara do nadničara

Pišu eminentni sociolozi, politikolozi, pravnici i ekonomisti:

Srećko Mihailović (ur.), Miroslav Ružica, Tanja Jakobi, Boris Jašović, Maja Jandrić, Gradimir Zajić, Mirjana Vasović, Zoran Stojiljković, Vojislav Mihailović,Dušan Torbica.

Cena: 600,00 dinara