Danas, dnevnik

IZDAVAČ: DAN GRAF d.o.o. | tel: (381) 011 344-11 86 | Alekse Nenadovića 19-23 11000 Beograd

TEKUĆI RAČUNI: DAN GRAF d.o.o. Hypo Alpe Adria Bank 165-1542-75

Dušan Mitrović, direktor | uprava@danas.rs

Snežana Stojakov, direktor marketinga | stojakov@danas.rs

Zoran Lazić, prodaja | prodaja@danas.rs

Olivera Zdravković, pravna služba | pravna@danas.rs

_____________________________________________________________________________________

Danas, dnevni list

Dragoljub Petrović, glavni i odgovorni urednik | gl.urednik@danas.rsUređuje redakcijski kolegijum: Zdravko Huber (zamenik glavnog i odgovornog urednika, dodatak Nedelja);

Božidar Andrejić (noćni urednik); Milenko Vasović (desk | desk@danas.rs); Jasmina Lukač (politika | politika@danas.rs); Aleksandar Roknić (društvo | drustvo@danas.rs); Aleksandar Milošević (ekonomija | ekonomija@danas.rs); Miloš Mitrović (globus | globus@danas.rs); Ivana Matijević (kultura | kultura@danas.rs); Zoran Pavić (sport | sport@danas.rs); Zlatija Vuković (Beograd | gradska@danas.rs, zdravlje | zdravlje@danas.rs); Branislav Božić (Braničevo | branicevo@danas.rs, dopisno | dopisno@danas.rs); Stanislav Milojković (foto | foto@danas.rs); Safeta Biševac i Slađana Novosel (Sandžak | sandzak@danas.rs); Zoran Spahić (prelom | prelom@danas.rs); Mirjana Stevanović (biznis | biznis@danas.rs); Dragan Stošić (posebna izdanja | plavestrane@danas.rs);

ŠTAMPA: GPK „Štamparija Borba“ A.D. Beograd, Kosovska 26

ISNN 1450-538x

___________________________________________________________________________________

Danas.rs, internet portal

glavni i odgovorni urednik portala: Bojan CVEJIĆ

članovi redakcije: Vladimir MARIČIĆ (izvršni urednik), Dejana MAJSTOROVIĆ (zamenica urednika), Bojana BAČIĆ, Radmila MARKOVIĆ, Jovana TOMIĆ, Selena KOSORIĆ, Aleksandar PAVLOVIĆ, Peđa POPOVIĆ (digitalni marketing)

www.danas.rs | mail: online@danas.rs | tel: (381) 011 344-11 86 | Alekse Nenadovića 19-23 11000 Beograd

___________________________________________________________________________________

Danas je korporativni član Medijske organizacije za jugoistočnu Evropu (SEEMO) i Asocijacije listova Project Syndicate