Dnevni list Danas osnovala 9. juna 1997. godine grupa bivših novinara Borbe i Naše Borbe.

Krajem devedesetih godina smo zabranjivani, prozivani, osujećivani na svakom koraku, ali ništa nije moglo da nas spreči da istinite i objektivne vesti objavljujemo svakog dana.

Nijedna vlast nije bila blagonaklona prema kritici, a smatramo da je to jedna od osnovnih uloga medija – da informiše građane i bude korektivni faktor u društvu i državi.

Uprkos svim izazovima redakcija Danasa je opstajala i uspevala da svoje čitaoce pravovremeno informiše.

Danas je korporativni član Medijske organizacije za jugoistočnu Evropu (SEEMO), Asocijacije listova Project Syndicate, Asocijacije medija i Saveta za štampu.

List Danas od 2021. godine posluje u okviru grupacije United Media.


IZDAVAČ: DAN GRAF d.o.o. | tel: (381) 011 344-11 86 | Alekse Nenadovića 19 11000 Beograd

TEKUĆI RAČUNI: DAN GRAF d.o.o. UniCredit bank 170-30025697000-02

Zoran Lazić, prodaja i pretplata | prodaja@danas.rs i klub@danas.rs

Aneta Goranović, marketing | aneta.goranovic@danas.rs

Dragana Obradović, menadžer ljudskih resursa hr@danas.rs

Ivona Stojanov, projekt menadžer projekt@danas.rs

____________________________________________________________________

Danas, dnevni list (desk | desk@danas.rs);

Dragoljub Petrović, glavni i odgovorni urednik | gl.urednik@danas.rs

Vlada Živanović, šef deska | vlada.zivanovic@danas.rs

Jasmina Lukač (politika | politika@danas.rs); Aleksandar Roknić (društvo | drustvo@danas.rs); Aleksandar Milošević (ekonomija | ekonomija@danas.rs); Safeta Biševac (globus | spoljna@danas.rs); Ivana Matijević (kultura | kultura@danas.rs); Zoran Pavić (sport | sport@danas.rs); Zlatija Vuković (noćna urednica | gradska@danas.rs); Branislav Božić (dopisno | dopisno@danas.rs); Stanislav Milojković (foto | foto@danas.rs); Safeta Biševac i Slađana Novosel (Sandžak | sandzak@danas.rs); Zoran Spahić (prelom | prelom@danas.rs); Dragan Stošić (Nedelja, posebna izdanja | knjiga@danas.rs);

ŠTAMPA: GPK „Štamparija Borba“ A.D. Beograd, Kosovska 26

ISNN 1450-538x

__________________________________________________________________

Danas.rs, internet portal

glavni i odgovorni urednik portala: Bojan CVEJIĆ (bojan.cvejic@danas.rs)

članovi redakcije: Vladimir MARIČIĆ (izvršni urednik maricic@danas.rs), Jelka JOVANOVIĆ (noćna urednica – jelka.jovanovic@danas.rs), Dejana MAJSTOROVIĆ (zamenica urednika), Radmila MARKOVIĆ, Nina ČOLIĆ, Aleksandar PAVLOVIĆ, Vojislav STOJSAVLJEVIĆ, Jovana STANKOVIĆ

www.danas.rs | mail: online@danas.rs | tel: (381) 011 344-11 86 | Alekse Nenadovića 19 11000 Beograd