Cenovnik Čitulja

Veličina

Iznos

1/2 strane  50000,00 din

1/4 strane  25000,00 din

III/7cm 5000,00 din

II/14cm 7500,00 din

II/7cm 3000,00 din

I/14cm 2000,00 din

I/7cm 1000,00 din

Termini za prijem čitulja:
Radnim danima do 15h
Nedeljom do 12h

Tekst i fotografiju možete poslati na e-mail:
citulje@danas.rs

Za više informacija kontaktirajte nas na sledeće brojeve telefona radnim danima od 9 do 17 časova:
011/344 11 86 i 069/812 79 15

Uplate je moguće izvršiti na račun:
UniCredit bank 170-30025697000-02
Primalac: DAN GRAF d.o.o.