Reakcije

Čak i kada lažem – govorim istinu

„Ja nikad ne lažem, čak i kada lažem govorim istinu“, ovo je replika koju u antologijskom filmu Brajane de Palme izgovara Al Paćino. To pravilo sam i ja usvojio, i gle čuda, funkcioniše.

Pogrešna zabrinutost

Nije lako razumeti odgovor koautorskog rada troje saradnika IFDT. Ništa od mojih prigovora na njihov rad o autonomiji univerziteta niti je razmatrano pa samim tim ni osporeno.

Gledanje u tuđe dvorište

Pročitavši tekst „Državna vera Mila Đukanovića“ sa nadnaslovom „Šizofrena koncepcija sekularne države ili kako je Crna Gora prestala biti religijski neutralna“ (Danas, 9. jul, s.12) nisam mogao da verujem da ga je napisao naš ugledni filozof Slobodan Divjak.

Nevidljivi čovek iz Jagodine

Ne znam da li je gospodin Aleksandar Avramović zijao dok je pisao odgovor na moju rubriku „Gospodin u opancima“, ali, sve što je napisao ili gotovo sve što je napisao u broju od 8. jula – jeste presna laž.

Da, zabrinuti smo za autonomiju univerziteta

Zabrinuti smo s razlogom, jer za razliku od gospodina Avramovića koji svoju retoriku oštri u novinskim polemikama i za političkim govornicama, naša saznanja o sveopštem nezadovoljstvu u Srbiji proističu iz rezultata naših istraživanja.

Trošenje štamparske boje

Poštovani i dragi kolega Petroviću, imao sam i imam tu nesreću da sam u minule 53 godine, od svoje prve emisije na Radio Beogradu, uređivao na desetine radio i TV programa, novina, zbornika, knjiga i drugih publikacija.

Politička diskriminacija i naopako shvatanje

Ne ulazeći u to kako je sa tri ruke napisan jedan novinski tekst o autonomiji univerziteta, moram da reagujem zbog ponovljene političke diskriminacije ali i zbog naopakog razumevanja autonomije univerziteta.

Vratiti dobre akademske običaje

Tekst „Rektorka opomenula upravu Filološkog fakulteta“ (Danas, 2. jul 2019) prilično verno predstavlja stanje na Filološkom fakultetu koje je posledica dugogodišnjih prikrivenih problema koji su izbili na površinu posle poraznog izveštaja Državne revizorske institucije.