Edicije

Autor: Jovan Komsić

Vojvodjansko pitanje, Srp, Engl

Polazeći od principa savremene političke teorije o demokratiji i upravljanju društvom, kao i na bazi iscrpne analize programskih dokumenata i prakse političkih aktera u Srbiji, politikolog prof. dr Jovan Komšić nudi javnosti teorijski i politički elaboriran koncept mogućeg uređenja vojvođanskog pitanja u demokratskoj Srbiji

� Temeljna politikološka studija o mogućnostima primene evropskog koncepta regionalizma u pluralnom društvu Srbije

� Istorijsko i socijalno utemeljenje autonomije Vojvodine

� Posledice „antibirokratske revolucije“ i političkog obezličenja Vojvodine posle 1988. godine

� Odnos prema vojvođanskom pitanju u Srbiji posle demokratskih promena 2000. godine – etnonacionalni i građanski pristup

Cena: 800,00 dinara

Autor: Srećko Mihajlović

Sindikati i civilno društvo

Zbornik radova sa naučnog skupa

„Sindikati i nevladine organizacije, saveznici ili ravnodušni jedni prema drugima“

Pišu eminentni sociolozi, politikolozi, pravnici i ekonomisti:

Srećko Mihailović, Zoran Stojiljković, Miroslav Ružica, Boško Kovačević, Boris Jašović, Vojislav Mihailović, Žarko Paunović, Aleksandar Milosavljević, Milenko Srećković, Božo Drašković, Darko Marinković, Marija Martinić, Zoran Gavrilović, Zdravko Kovač

Cena: 500,00 dinara

Autor: Djordje Stojisić

Osma sednica

* Memoari istaknutogvojvođanskog političkog rukovodioca Đorđa Stojšića koji je bio na čelu pokrajinskih komunista u vreme uspona Slobodana Miloševića

* Autor otkriva detalje iz neformalnih kontakata među nosiocima vlasti i moći u poljuljanoj Jugoslaviji

* Ko je sve prećutno ili direktno doprineo usponu Slobodana Miloševića i trijumfa pogubne nacionalističke politike Beograda

* Kako je ideološki i tehnokratski pripreman i izveden puč na čuvenoj Osmoj sednici CK SKS

* Postoji li odgovornost vojvođanskih komunista zbog uspona nacionalizma i kasnijeg krvavog raspada Jugoslavije

* „Osma sednica“ Đorđa Stojšića – još jedan značajan prilog razumevanju novije političke istorije Srbije

Cena: 700,00 dinara

Autor: Branko Mamula

Slučaj Jugoslavija

Poslednji susret sa Maršalom * Tito je u ljubljansku bolnicu poneo svoju crnu putnu torbu u kojoj je bio i pištolj * Da li je general Nikola Ljubičić spremao vojni udar posle Titove smrti l Jednom me Tito pitao – ima li izdaje u vrhu Armije * Plan za „protuudar u Sloveniji“ * Tajni planovi i njihova propast – i tako tri puta * Kolebljivost i dvostruka igra Veljka Kadijevića l Milošević odobravao da se republički lideri pohapse, ali da među njima ne bude i njega * Nije jasno zašto se Ante Marković upetljao s nesuvislom izjavom o ulozi Armije u Sloveniji * Čime se hvalio, u ime koga i za šta se zalagao Boris Vukobrat * Odlazak iz Armije sa posebnim zadatkom * Da li je Branko Mamula s pravom nazivan „jugoslovenski Jaruzelski“ * Kadijević Mamuli – računamo na Tebe * Kad lično obezbeđenje počinje da špijunira

„Slučaj Jugoslavija“: 368 strana uspešne i uverljive kombinacije memoarskog i stručno-publicističkog teksta bivšeg načelnika Generalštaba JNA i Saveznog sekretara za opštenarodnu odbranu SFRJ – tvdi povez, više strana fotodokumenata

Cena: 1.200,00 dinara