Od novinara do nadničara 1
Autor: Srećko Mihajlović

Pišu eminentni sociolozi, politikolozi, pravnici i ekonomisti:

Srećko Mihailović (ur.), Miroslav Ružica, Tanja Jakobi, Boris Jašović, Maja Jandrić, Gradimir Zajić, Mirjana Vasović, Zoran Stojiljković, Vojislav Mihailović,Dušan Torbica.

Cena: 600,00 dinara