Edicije

Autor: Mirko Cvetković

Argumenti i predrasude

Politika je deo života i opšte iskustvo je dovoljno – sve ostalo su nijanse. Istina, ono malo političkog iskustva što sam stekao radeći u vladi pokojnog premijera Zorana Đinđića, kao i prirodna opreznost, naterali su me da u ekspozeu nakon izbora za premijera napišem rečenicu koja otprilike glasi: „Kada budete ocenjivali rad ove vlade, činite to na osnovu činjenica, a ne na osnovu predrasuda“. Takav stav mi se uostalom činio u toj meri očiglednim da mu nisam pridavao veći značaj – kako ćete inače ocenjivati bilo šta ako to ne radite na osnovu činjenica? To pogotovo ako se većina stvari na kojima ste radili može kvantitativno izraziti. Međutim, sada nakon isteka mandata i u tišini svoje radne sobe, duboko shvatam da su stvari mnogo komplikovanije: činjenice, pa čak ni one kvantifikovane ne moraju biti, a rekao bih i nisu uvek bile osnov za ocenu rezultata vlade.

Mirko Cvetković

Cena: 800,00 dinara

Autor: Miško Jauković

Bože blagoslovi Afriku

Knjiga Bože, blagoslovi Afriku Milovana Jaukovića posvećena je Južnoj Africi u kojoj je autor boravio oko četiri godine – od oktobra 1993. do avgusta 1997 – u vreme najdramatičnijih promena u burnoj istoriji ove zemlje.

Južnoafrički pregovarački proces i relativno mirna tranzicija iz sistema aparthejda u društvo nerasne demokratije ušli su u istoriju pod terminom pregovaračka revolucija ili „političko čudo“ XX veka. Ova knjiga je zato ne samo uzbudljiva hronika tih dramatičnih zbivanja, viđenih kroz prizmu novinskog izveštača i posmatrača tog fascinantnog dela savremene istorije, već i svedočanstvo o surovim realnostima i uzrocima apokaliptičnih tragedija crne Afrike.

Cena: 800,00 dinara

Autor: Zoran Janić

Tišina u Aberdarevoj

Višegodišnja istraga o okolnostima pogibije radnika Televizije Srbije tokom intervencije NATO, koju su vodile njihove porodice, urodila je obiljem prikupljenih dokumenata i dokaza koji, izloženi na jednom mestu i pretočeni u formu knjige, razvrstani tematski i hronološki, nedvosmisleno potvrđuju ono na šta su mnogi od početka ukazivali: da je šesnaestoro radnika Televizije, po nalogu najvišeg državnog vrha, uz saznanje Vojske i tajnih službi, ostavljeno namerno te aprilske noći 1999. da poginu u napadu NATO. Visokim funkcionerima državne televizije pripala je uloga aranžera tog naručenog zločina.

Cena: 800,00 dinara