Edicije

Autor: Dj.Lukić

Mali diplomatski leksikon

Činjenice koje demantuju Vinstona Čerčila da je „diplomata onaj koji dvaput dobro razmisli pre nego što ništa ne kaže“.

Više od 3000 odrednica iz istorije, teorije i prakse diplomatije, najznačajniji dokumenti bez kojih danas ne može ni da se zamisli komunikacija među državama i u međunarodnoj zajednici.

„Praktična vrednost ove knjige u značajnoj meri prevazilazi naslov leksikona. Ovo je leksikografsko delo kakvo ranije nije objavljeno u Srbiji.“

Ivan Živković, ambasador

Cena: 1.600,00 dinara

Autor: Koen - Lempi

Prihvatanje demokratije za zap. Bal

Od postkofliktnih bitaka ka evropskoj integraciji

Učenost najvišeg nivoa. Autori su obuhvatili gotovo sve relevantne teme u raspravi o demokratizaciji i integraciji. Čitaoci mogu biti sigurni da su dobili potpunu sliku.

Nik Miler

„Knjiga je napisana u jasnom, pristupačnom stilu, mada pretpostavlja izvesno predznanje novije istorije regiona. Ona je, međutim, dragocen pregled za izučavaoce višeg nivoa i biće neophodno štivo za sve predstavnike vladinih ili nevladinih organizacija koji se bave Balkanom.

Piter Ratlend

Cena: 1.200,00 dinara

Autor: Mirko Cvetković

Argumenti i predrasude

Politika je deo života i opšte iskustvo je dovoljno – sve ostalo su nijanse. Istina, ono malo političkog iskustva što sam stekao radeći u vladi pokojnog premijera Zorana Đinđića, kao i prirodna opreznost, naterali su me da u ekspozeu nakon izbora za premijera napišem rečenicu koja otprilike glasi: „Kada budete ocenjivali rad ove vlade, činite to na osnovu činjenica, a ne na osnovu predrasuda“. Takav stav mi se uostalom činio u toj meri očiglednim da mu nisam pridavao veći značaj – kako ćete inače ocenjivati bilo šta ako to ne radite na osnovu činjenica? To pogotovo ako se većina stvari na kojima ste radili može kvantitativno izraziti. Međutim, sada nakon isteka mandata i u tišini svoje radne sobe, duboko shvatam da su stvari mnogo komplikovanije: činjenice, pa čak ni one kvantifikovane ne moraju biti, a rekao bih i nisu uvek bile osnov za ocenu rezultata vlade.

Mirko Cvetković

Cena: 800,00 dinara

Autor: Miško Jauković

Bože blagoslovi Afriku

Knjiga Bože, blagoslovi Afriku Milovana Jaukovića posvećena je Južnoj Africi u kojoj je autor boravio oko četiri godine – od oktobra 1993. do avgusta 1997 – u vreme najdramatičnijih promena u burnoj istoriji ove zemlje.

Južnoafrički pregovarački proces i relativno mirna tranzicija iz sistema aparthejda u društvo nerasne demokratije ušli su u istoriju pod terminom pregovaračka revolucija ili „političko čudo“ XX veka. Ova knjiga je zato ne samo uzbudljiva hronika tih dramatičnih zbivanja, viđenih kroz prizmu novinskog izveštača i posmatrača tog fascinantnog dela savremene istorije, već i svedočanstvo o surovim realnostima i uzrocima apokaliptičnih tragedija crne Afrike.

Cena: 800,00 dinara