Sindikati i civilno društvo 1
Autor: Srećko Mihajlović

Zbornik radova sa naučnog skupa

„Sindikati i nevladine organizacije, saveznici ili ravnodušni jedni prema drugima“

Pišu eminentni sociolozi, politikolozi, pravnici i ekonomisti:

Srećko Mihailović, Zoran Stojiljković, Miroslav Ružica, Boško Kovačević, Boris Jašović, Vojislav Mihailović, Žarko Paunović, Aleksandar Milosavljević, Milenko Srećković, Božo Drašković, Darko Marinković, Marija Martinić, Zoran Gavrilović, Zdravko Kovač

Cena: 500,00 dinara