Prihvatanje demokratije za zap. Bal 1
Autor: Koen - Lempi

Od postkofliktnih bitaka ka evropskoj integraciji

Učenost najvišeg nivoa. Autori su obuhvatili gotovo sve relevantne teme u raspravi o demokratizaciji i integraciji. Čitaoci mogu biti sigurni da su dobili potpunu sliku.

Nik Miler

„Knjiga je napisana u jasnom, pristupačnom stilu, mada pretpostavlja izvesno predznanje novije istorije regiona. Ona je, međutim, dragocen pregled za izučavaoce višeg nivoa i biće neophodno štivo za sve predstavnike vladinih ili nevladinih organizacija koji se bave Balkanom.

Piter Ratlend

Cena: 1.200,00 dinara