Vojvodjansko pitanje, Srp, Engl 1
Autor: Jovan Komsić

Polazeći od principa savremene političke teorije o demokratiji i upravljanju društvom, kao i na bazi iscrpne analize programskih dokumenata i prakse političkih aktera u Srbiji, politikolog prof. dr Jovan Komšić nudi javnosti teorijski i politički elaboriran koncept mogućeg uređenja vojvođanskog pitanja u demokratskoj Srbiji

� Temeljna politikološka studija o mogućnostima primene evropskog koncepta regionalizma u pluralnom društvu Srbije

� Istorijsko i socijalno utemeljenje autonomije Vojvodine

� Posledice „antibirokratske revolucije“ i političkog obezličenja Vojvodine posle 1988. godine

� Odnos prema vojvođanskom pitanju u Srbiji posle demokratskih promena 2000. godine – etnonacionalni i građanski pristup

Cena: 800,00 dinara