Da li je Jugoslavija morala da umre 1
Autor: Flere,Klanjsek

…ili kako su etničke komunističke elite kontinuitetom svojih svađa dovele do neizbežnog kraha SFRJ

Cena: 850,00 dinara