Od kanona do kanonada

Čitajući članak „Skoplje najavilo pregovore sa SPC“ tražio sam i u vrhu i u dnu strane obaveštenje da je reč o plaćenom oglasu.