Subvencije za bogate i bahate

Čemu subvencije? Mnogo puta je postavljeno ovo pitanje, uglavnom kad se radi o plaćanju stranim investitorima da otvaraju fabrike u Srbiji, ali oni nisu jedini kojima ide novac iz budžeta, a da se valja zapitati kakva je korist.