Master

Avgust je. Nema nikog (u Beogradu), Ne dešava se ništa. Vrućina je. Imam urasli nokat. O njemu ću da pišem tek kad ga sredim, kako bismo imali zaokruženu dramsku celinu.