„Pokojnik“ u režiji Egona Savina vraća Nušića na crnogorsku scenu posle gotovo pedeset godina

U ovoj komediji Nušić daje sliku društva u kojem je zakon – bezakonje i pljačka. U satiričnom tonu, prepunom gorčine, komična slika mentaliteta zamenjena je sumornom slikom i oporim razrešenjem bez perspektive. Zato je satiričko značenje “Pokojnika” potpuno i veoma efektno – izjavio je Savin