Evropska komisija preporučila da se Ukrajini i Moldaviji dodeli status kandidata

Evropska komisija je preporučila da se Ukrajini i Moldaviji dodeli status kandidata.