Luka Bar sve važnija u međunarodnom švercu droge i cigareta

Kontejnerske luke u jugoistočnoj Evropi se sve više koriste za krijumčarenje ilegalne robe. Zbog niza velikih zaplena kokaina, heroina i cigareta od 2018. godine, autori sugerišu da se tradicionalna „balkanska ruta” krijumčarenja preko kopna dopunjava pomorskim rutama u luke Jadranskog, Egejskog i Crnog mora, uključujuči Luku Bar u Crnoj Gori.