Vilotijević: Požar na deponiji akcidentna situacija, podaci transparentni

Sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević izjavila je da je vazduh u Beogradu dobar i podsetila da rezultate o stepenu zagađenja vazduha rade stručnjaci iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.