Obrazloženje REM-a: Pink, Hepi, Prva i B92, zaslužuju frekvenciju zbog „objektivnog i pravovremenog pristupa u prenosu informacija“

Savet REM-a naveo je u svom obrazloženju da su svih 14 televizija koje su konkurisale za nacionalnu frekvenciju ispunili uslove iz dokumentacije, ali da četiri koje su izabrane na konkursu – Pink, Hepi, Prva i B92, zaslužuju frekvenciju prvenstveno zbog „objektivnog i pravovremenog pristupa u prenosu informacija“.