Uprkos obezbeđenju i inspekciji, Vijetnamcima uručena pomoć

Danas je vijetnamskim radnicima u Zrenjaninu uručena prva pomoć, koju je organizovao Zrenjaninski socijalni forum kao vid podrške za ljude koji su se našli u neadekvatnim životnim i radnim uslovima.