Za državu najisplativiji obnovljivi izvori u njenom vlasništvu

Kako bi Srbija obezbedila stabilnost elektroenergetskog sistema, odnosno dovoljne količine struje u kriznim situacijma, potrebno je da gradi nove kapacitete za njenu proizvodnju, ističe domaća stručna javnost. Većina eksperata smatra da bi ti kapaciteti trebalo da budu u vlasništvu države ali ima i onih koji tvrde da u tom segmentu ne treba bežati ni od partnerstva sa privatnim kapitalom.