Site name

Povodom članka "Bez saglasnosti osnivača" (Danas, 24. 02. 2016)

Tendenciozni i proizvoljni tekst o Apoteci Vranje

DEMANTI

U vašem listu od 24. 02. na strani 21 objavljen je tendenciozni i proizvoljno napisan tekst sa naslovom "Bez saglasnosti osnivača", u kojem pisac članka (potpisano sa H. D. - A. V. M.) sebi daje za pravo da odredi ko će biti tehnološki višak u Apoteci Vranje i prstom da pokaže na krivca za višemilionske gubitke. Međutim, istina je sledeća:

Piše: Olivera Tomić

29. februar 2016. 10:08

1) Anketni poziv i nova sistematizacija radnih mesta (organizaciona struktura medicinskih i nemedicinskih radnika) urađena je po instrukcijama Ministarstva zdravlja. Dopis je Apoteka Vranje dobila u petak, sa rokom odgovora u ponedeljak do 12h. To znači da nije bilo vremena da se o tome obavesti Osnivač. Saglasnost Ministarstva smo dobili sledećeg dana.

2) Par dana kasnije dobili smo instrukcije od RFZO po predmetu o racionalizaciji nemedicinskih radnika u zdravstvu, sa uputstvom o dokumentima koja treba priložiti.

3) O svemu je obavešten Upravni odbor Apoteke, kao organ upravljanja ovlašćen od Osnivača.

4) Nigde nisu pomenuta imena zaposlenih koji bi mogli biti proglašeni za tehnološki višak, jer je postupak obaveštenja i anketiranja zaposlenih u toku, po instrukcijama Ministarstva i RFZO. Rukovodstvo Apoteke je dužno da u skladu sa zakonom pristupi po ovim instrukcijama.

5) Po završetku postupka obaveštavanja i postupanja po Programu rešavanja viška zaposlenih nemedicinskih radnika u zdravstvu biće obavešteni svi radnici Ustanove. Upravni i Nadzorni odbor, Osnivač Grad Vranje, uz mišljenje Sindikata i rukovodstva Apoteke Vranje.

6) Direktorka Apoteke Vranje je nestranačka ličnost.

7) Razlozi višemilionskih gubitaka su na inicijativu direktorke Apoteke Vranje razmatrani u više navrata na Gradskom veću i Skupštini Grada Vranja. O tome postoje i televizijski zapisi. O uzrocima gubitaka je obavešteno i Tužilaštvo, na inicijativu sadašnje direktorke Apoteke Vranje.

*Autorka je direktorka Apoteke Vranje, dipl. farmaceut

komentari (0)

* Sva polja su obavezna

Potvrdite

Slanjem komentara slažete se sa Pravilima korišćenja ovog sajta.