Site name

Kosovski voz

7

Piše: Redakcijski komentar

16.1.2017

Ako nema hleba, dajte nam Kolarca

Parafraza čuvene rečenice još čuvenije francuske kraljice iz vremena revolucije (za koju, rečenicu, kažu da je bila zlonamerno interpretirana a ne tako mišljena) na čudan način korespondira i sa srpskom stvarnošću i sa pomenutom rečenicom.

1

Piše: Redakcijski komentar

14.1.2017

Trampokalipsa

Još sedam dana dele Ameriku i svet od ulaska novog stanara u Belu kuću - događaja koji se i dalje senzacionalistički interpretira kao "trampokalipsa".

Piše: Redakcijski komentar

13.1.2017

Dinkićev intermeco

1

Piše: Redakcijski komentar

12.1.2017

Legende o Miletu

2

Piše: Redakcijski komentar

11.1.2017

Policiji nema pomoći

Piše: Redakcijski komentar

10.1.2017

Predsednik se duri

4

Piše: Redakcijski komentar

9.1.2017