Aditivirana goriva su ona koja nastaju od običnih goriva tako što im se dodaju posebne supstance koje se nazivaju aditivi. Aditiva u gorivu ima malo, ispod jednog procenta. Oni se u obično gorivo po pravilu dodaju posle napuštanja proizvodnih pogona, a najčešće se to radi na benzinskoj pumpi, u veleprodajnim skladištima ili prilikom isporuke iz rafinerije.

Najznačajniji doprinos aditiviranih goriva automobilu prema rečima stručnjaka, jeste dvojak – aditivi čiste otvore brizgača za gorivo i smanjuju otpore u pumpama za gorivo. Ujedno, aditivirana goriva doprinose i određenom smanjenju potrošnje goriva, pa je jasno da njihova redovna dugotrajna upotreba ima pozitivne efekte po performanse motora.

Veoma značajna stavka mnogim vozačima su pozitivni efekti na dugovečnost motora. Stručnjaci su saglasni da aditivi pozitivno utiču na njegovu istrajnost, iako na reakciju motora na aditivirana goriva utiče više faktora – konstrukcija motora, njegovo stanje, način vožnje…

Iako je procenat aditiva u gorivu ispod jednog procenta, oni su veoma efikasni u pobošljanju performansi motora jer pomažu smanjenje trenja u pumpi za gorivo, omogućavajući njen lakši rad i manje opterećenje motora. Na taj način se oslobađa dodatna snaga motora.

Kada govorimo o drugoj funkciji koju imaju aditivi, a to je čišćenje brizgaljke i drugih elemenata sistema za gorivo, ona je posebno korisna za svaki automobil. Naime, stvaranje naslaga u instalaciji kroz koju protiče gorivo je normalan proces i aditivi u tom slučaju deluju kao svojevrsni čistači i boljim raspršivanjem goriva pozitivno utiču na motor i smanjuju potrošnju.

Kao i u životu, treba voditi računa da se jedna dobra navika ustali i postane svakodnevica kako bismo na duži rok osetili njene pozitivne efekte, pa je tako i sa aditiviranim gorivom. Tačnije, nema mnogo poente ako samo s vremena na vreme svratimo na benzinsku stanicu i natočimo ovu vrstu goriva u rezervoar, budući da to neće značajno očistiti naslage koje naš automobil gomila godinama.
Pored toga, postoje i takozvani zimski aditivi koji na niskim temperaturama omogućavaju normalno korišćenje dizel goriva. Upotrebom takvih aditiva se može spustiti temperatura na kojoj se zimi pojavljuju problemi sa dizelom, pa takve aditive u dizel gorivo zimi dodaju i same naftne kompanije, ali se oni mogu naći i u maloprodaji.

Na kraju, bitno je istaći da za aditivirana goriva važe isti standardi i propisi o kvalitetu kao za „obična“ goriva. To znači da takva vrsta goriva prolazi potpuno istu kontrolu kvaliteta kao i obična goriva, odnosno da kontrola ne utvrđuje koliko se aditivirano gorivo razlikuje od „običnog“.