– Cilj naše posete je da vidimo kako grad Beograd, kao socijalno odgovorna vlast, može da pomogne ovim učenicima da se nakon završenog školovanja uključe u program socijalnog preduzetništva i na taj način brže dođu do zaposlenja. Prostor za budući centar već je obezbeđen, završen je glavni projekat za adaptaciju, koju finansira grad Beograd, i očekujemo da će do kraja decembra centar za socijalno preduzetništvo i zvanično biti otvoren – istakao je Petrović.

Prema rečima sekretara za socijalnu zaštitu Nenada Matića, centar će obavljati sve pripreme za profesionalno i društveno uključivanje korisnika socijalnog zapošljavanja sprovođenjem i unapređivanjem programa motivacije, edukacije i razvoja veština.

Matić je dodao da je cilj da se, u zavisnosti od tehničkih i ekonomskih mogućnosti, u naredne četiri godine na ovaj način zaposli oko 10.000 ljudi.

On je takođe precizirao da će aktivnosti centra za socijalno preduzetništvo biti usmerene na lica koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje 24 meseca i nalaze se u stanju socijalne potrebe, zatim lica kojima nije obezbeđeno pravo na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, osobe starije od 50 godina koje su bez svoje krivice ostale bez posla, samohrani roditelji u stanju socijalne potrebe, žrtve porodičnog nasilja, lica koja su korisnici prava na materijalno obezbeđenje porodice, lica koja su izdržala kaznu zatvora, pripadnici romske zajednice, izbegla i raseljena lica.

Direktor Srednje zanatske škole Milovan Marković kazao je da ovu školu pohađa 297 učenika, uzrasta od 14 do 20 godina, a najveće interesovanje je za obrazovne profile cvećara i knjigovesca. Škola još obrazuje frizere, pakere, servire, pripremače namirnica, autolimare, bravare i pekare, a vreme trajanja školovanja je od jedne do četiri godine.