Uz navode da će otrovni produkti spaljivanja komunalnog otpada u toj fabrici, čiji je vlasnik grčka kompanija Titan grupa, ugroziti životnu sredinu i zdravlje stanovnika Kosjerića i okoline, Dalibor Vujić, predsednik tog pokreta čije zahteve je peticijom podržalo više od 4.000 građana, kao i lokalna samouprava, ističe da se od Ministarstva građevinarstva zahteva da tu dozvolu povuče.

– Devedeset odsto građana Kosjerića živi od proizvodnje hrane i ukoliko se bude spaljivao otpad u cementari, ne samo da će biti ugrožena poljoprivredna proizvodnja, već će biti ugroženo zdravlje svih nas, posebno najmlađih, rekao je za Danas Vujić, navodeći da se u razvijenim zemljama Evrope i sveta zatvaraju pogoni za spaljivanje otpada u cementarama, pa i u Grčkoj, gde je sedište kompanije Titan, ali da je to izgleda dozvoljeno u Srbiji.

– Od Ministarstva građevinarstva očekujemo da povuče dozvolu, jer se isto dogodilo 2012. godine kada je Zorana Mihajlović tadašnju dozvolu ukinula, rekao je Vujić i dodao da su predstavnici tog pokreta i lokalne samouprave bili u Ministarstvu za zaštitu životne sredine i da im je rečeno da se komunalni otpad spaljuje u cementarama u Beočinu i Popovcu, ali da se građani nisu bunili.

Ilija Vukadinović, direktor Doma zdravlja Kosjerić, na jednom od sastanaka Ekološkog pokreta, upozorio je na to da najveća opasnost po zdravlje ljudi preti od dioksina, otrova koji se stvara spaljivanjem plastičnih masa, guma i sintetičkih materija u otpadu.

– Posledice izlaganja dioksinima su visoka kancerogenost, sterilnost, posebno kod muškaraca, oštećenje gena, hormonski poremećaji, anomalije kod novorođenčadi, poremećaji imunog sistema i drugi, rekao je Vukadinović.

Predsednik opštine Žarko Đokić je podsetio na to da je SO Kosjerić 2012. godine jednoglasno usvojila odluku kojom se protivi spaljivanju otpada u Titan cementari i da je istom odlukom od cementare zahtevano da, kao društveno odgovorna kompanija, obustavi sve aktivnosti koje su usmerene ka toj nameri.

– Bili smo i u Ministarstvu građevinarstva i rečeno nam je da je jedino rešenje da podnesemo tužbu upravnom sudu, što je opština uradila, rekao je za Danas Đokić i dodao da cementara ne može da počne gradnju dok ne bude uradila novu studiju o uticaju na životnu sredinu jer je, kako je rekao, „prethodnoj istekla važnost pre tri godine“.

– Ministarstvo građevinarstva ima razumevanja prema građanima Kosjerića, ali u pitanju je objedinjena procedura za izdavanje građevinske dozvole na koju, kako su nam rekli, oni ne mogu da utiču, kazao je Đokić i dodao da je opštinska vlast uz građane Kosjerića.

Gligorijević: Nema razloga za pritužbe

Uz isticanje da je cementara, proteklih petnaestak godina u zaštitu životne sredine, uložila više od 16 miliona evra, da je njen učinak u toj oblasti „na nivou najboljih fabrika u Evropi“ i da je „nivo emisija dvadesetak puta niži od zakonim dozvoljenih“, Miroslav Gligorijević, generalni direktor Titan cementare Kosjerić, poručio je da „Ekološki pokret Kosjerić, a naročito lokalna samouprava, nemaju razloga za pritužbe na rad cementare, niti za protivljenje korišćenju alternativnih goriva u cementari“.

– Goriva proizvedena od različitih vrsta otpada koriste se u cementnoj industriji Zapadne Evrope već nekoliko decenija i u tom periodu su se razvijale metode pripreme goriva, kontrole kvaliteta i tehnologije korišćenja, rekao je Gligorijević i dodao da su se „detaljno proveravali uticaji na životnu sredinu i zdravlje ljudi i da su analize potvrdile da pravilna upotreba alternativnih goriva u cementnoj industriji ne dovodi do povećanja zagađenja“. Ocenivši da se „korišćenje alternativnih goriva u razvijenim zemljama Zapadne Evrope podstiče politikama upravljanja otpadom“, on je kazao da „zbog toga te cementare danas dobijaju više energije iz alternativnih izvora nego iz fosilnih goriva“.

– Time se postiže korist za društvo – smanjuju se količine deponovanog otpada, produžava se vek postojećih deponija i vek trajanja rezervi fosilnih goriva, proizvođači racionalizuju svoje troškove i osiguravaju konkurentnost, sve to bez negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, kazao je za Danas Gligorijević.