Foto : Danas

Na panelu se okupilo preko 100 roditelja, vaspitača, učitelja i ljudi sličnih profesija zainteresovani za razgovor o važnostima uključivanja odraslih u vaspitanje dece o digitalnoj bezbednosti i rizicima na internetu. U diskusiji su učestvovale Vesna Radulović iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Tanja Ranković iz UNICEF-a, Dobrinka Kuzmanović sa Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Vesna Ćolić i Branka Janković sa Visoke škole strukovnih vaspitača, i Andrijana Ćirić kao stručni saradnik – pedagog u PU „Vcielka“ iz Bačkog Petrovca.

Deca i mladi u sve ranijem uzrastu počinju sa korišćenjem digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje u okviru projekta „Bezbedan internet za celu porodicu’’, koji sprovodi UNICEF uz podršku kompanije Telenor u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Užičkim centrom za prava deteta. Svako četvrto dete predškolskog uzrasta poseduje digitalni uređaj, a dve trećine te dece se sukobi sa roditeljima oko korišćenja.

“Konkretni ciljevi projekta su obuka učitelja i vaspitača za podizanje svesti i znanja roditelja i dece o rizicima i bezbednom korišćenju interneta, kao i osnaživanje roditelja i dece uzrasta između četiri i osam godina za bezbedno korišćenje interneta. Digitalne tehnologije predstavljaju uzbudljive mogućnosti, ali i pretnju. Naša deca su putem digitalnih tehnologija građani celog sveta i mi moramo da nađemo balansiran način na koji ćemo se baviti ovom temom. “, izjavila je Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja u UNICEF-u. Ona je dodala da ova organizacija pokušava da razume i nađe nove načine kako da bolje pomogne u razvijanju roditeljskih i dečijih veština u dobu digitalne kulture.

Dobrinka Kuzmanović sa Instituta za psihologiju istakla je da su digitalne tehnologije oruđe za učenje samo ako je dete tokom njihovog korišćenja mentalno aktivno, ako konzumira smislen i relevantan sadržaj za svoj uzrast, i ako ovaj proces podstiče socijalnu interakciju. Prema njenim rečima jedan od problema je i da ovi uređaji “čuvaju” decu dok roditelji ostaju slobodni da se bave drugim obavezama. Ona je naglasila da se roditeljstvo u digitalnom periodu ne razlikuje od roditeljstva u predigitalnom, te da roditelji treba da postave ista pravila i da ih i sami poštuju. Kuzmanović je zaključila da deca najviše i najbolje uče primerom.

Preporuke stručnjaka

Deca mlađa od dve godine ne bi trebalo da provode vreme ispred TV ekrana, računara, tableta, „pametnog telefona“. Kada je reč o deci predškolskog uzrasta vreme provedeno ispred ekrana bi trebalo da se ograniči na jedan sat. Za decu ovog uzrasta važno je i da digitalne tehnologije koriste kroz igru, uz podršku odraslih – roditelja i vaspitača. Za decu stariju od pet godina, preporuka je da roditelji ustanove jasna pravila i ograničenja kada je reč o korišćenju tehnoloških uređaja.