Foto: EPA CATRINUS VAN DER VEEN

Novinarska i medijska udruženja traže da se poništi rešenje o Raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mladenovac do kraja 2018. godine.

U rešenju je uočljivo da je opštinska službe koja je proveravala dokumentaciju selektivno,telefonom javljala medijima o uočenim nedostacima, pet je obavešteno a sedam nije.

Prema Zakonu o javnom informisanju i medijima i Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja bila je dužna da obavesti sve učesnike o nedostacima dokumentacije.

Na sednici održanoj 22.5.2018. godine članovi Komisije za ocenjivanje projekata konstatovali su da se nepotpune prijave sedam podnosilaca neće uzeti u razmatranje zbog nepotpune dokumentacije.

U pitanju su prijave Eva doo iz Mladenovca, Media advertising doo iz Beograda, Novosti dana RS doo iz Niša, Stefan Novaković PR Agencija za produkciju RTZ Beograd, Ivana Savić PR Studio za audio video proizvodnju MIS produkcija Beograd, BK TV NJUZ ON LAJN doo iz Beograda i Sindikata novinara Srbije.

Lokalne vlasti prema članu 11. Pravilnika određuje da se „učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku“.

Projekat se ne razmatra samo u slučaju da učesnik konkursa „u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju“.

Koalicija smatra da je ovo još jedan primer zloupotrebe primene Zakona o javnom informisanju i medijima i stoga podseća nadležne u lokalnoj upravi Mladenovca na obaveznost poštovanja Zakona o javnom informisanju i medijima, primenu Pravilnika za sufinansiranje projekta i odgovornost prema građanima Mladenovca kada je u pitanju informisanje i trošenje sredstava budžeta, te zbog toga traži da se rešenje o raspodeli sredstava poništi, kaže se u saopštenju koalicije novinarskih i medijskih udruženja.