Rodna ravnopravnost ima i ekonomsko opravdanje 1Foto: Pixabay/ StockSnap

Jedna od njihovih novih praksi jeste jednomesečno plaćeno porodiljsko odsustvo za očeve, koje doprinosi emocionalnoj ispunjenosti i zadovoljstvu kako roditelja, tako i dece.

– Prisustvo oca u prvim godinama života je jako važno, s obzirom na značaj emocionalnog potencijala koji ugrađujemo detetu u prve tri do pet godina – rekla je psihoterapeutkinja Gordana Nikić na tribini „Tate na odsustvu: šta mogu da urade poslodavci“, koju je organizovala kompanija Ikea. U prošlosti, dodala je, muškarci nisu ni imali priliku da učestvuju u vaspitanju deteta, jer smo imali kulturu u kojoj je otac uvek na nekom „službenom putu“, pa nije čudno što su se deca uglavnom vezivala za majke.

Čitava serija istraživanja ukazuje na veliki značaj prisustva oca ne samo u ranom detinjstvu, nego i od samog začeća deteta. Kad je reč o očevima u srpskom društvu, Marina Blagojević Hjuson iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja problem vidi pre svega u nerazumevanju feminizma i ideologije jednakosti, „koja nikog ne ugrožava, nego sve nas zajedno oslobađa“.

– Ukoliko je dominantan diskurs ugroženosti muškaraca od strane žena, onda ćete kao posledicu imati to da muškarci odlučuju da imaju decu sa ženom, ali se ne odlučuju i za kvalitetan odnos sa tom ženom – kaže Blagojević Hjuson.

Skrenula je pažnju na to da firme ne shvataju tržišnu dobit od propagiranja i poštovanja rodne ravnopravnosti.

– Seksualno uznemiravanje postalo je tema onog momenta kad su kompanije shvatile da jako puno gube zbog toga, jer žene trpe stres i ne mogu da rade s ljudima koji ih uznemiravaju. Zato je ova tema dobila na značaju, sledeći ekonomsku logiku – kaže Blagojević Hjuson.

O muškarcima

Branko Birač iz Centra E8 izložio je istraživanje o muškarcima u Srbiji, koje je između ostalog pokazalo da bi više od jedne trećine muškaraca napustilo svoj posao i brinulo o deci kada bi njihove supruge dovoljno zarađivale. Nova pitanja otvaraju podaci da se jedna petina muškaraca ponekad oseća depresivno i izgubljeno, odnosno da često oseća stres ili nervozu i anksioznost. Međutim, 31,6 odsto muškaraca ni od koga ne traži pomoć kada su tužni, razočarani ili frustrirani naspram 20,6 odsto žena