Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije istakao je da je ovo izuzetan uspeh naših matematičara, „koji ih svrstava u red najboljih matematičara na međunarodnoj sceni“.