Teodor fon Burg, učenik prvog razreda Matematičke gimnazije uzeo je zlatnu medalju, a Luka Milićević, Dušan Milijančević i Mihajlo Cekić, sve učenici trećeg razreda Matematičke gimnazije dolaze sa srebrnom medaljom. Vukašin Stojsavljević, takođe učenik Matematičke gimnazije, donosi bronzanu medalju. Vođe ovog veoma uspešnog puta bili su Đorđe Krtinić i Dušan Đukić. Nijedna škola u svetu ne može se pohvaliti time da njeni učenici uglavnom čine nacionalnu ekipu svoje zemlje i da su ovako uspešni na olimpijadama znanja. Matematička reprezentacija vraća se u sredu oko 16.30.