Foto: vojvodina.gov.rs

U prvom polugodištu 2017. godine na teritoriji AP Vojvodine evidentirana je naplata javnih prihoda i primanja u iznosu od 182,3 milijarde dinara. U odnosu na isti period 2016. godine evidentirani javni prihodi su povećani za 10,8 milijardi dinara, ili za 6,3 odsto. Od poreza, taksa, naknada i drugih budžetskih prihoda evidentiran je iznos od 121,5 milijardi dinara, dok su prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ostvareni u iznosu od 60,8 milijardi dinara. Pored ostvarenih javnih prihoda, u budžete lokalne vlasti usmerena su i transferna sredstva od drugih nivoa vlasti u iznosu od 23,7 milijardi dinara.

Od ukupno evidentiranih javnih prihoda, kao i iz transfernih sredstava od drugih nivoa vlasti, u budžet Republike Srbije usmereno je – 79,2 milijarde dinara, budžet AP Vojvodine – 30,6 milijardi dinara, budžete opština – 12,7 milijardi dinara i gradova – 19,7 milijardi dinara. Drugim korisnicima, odnosno Javnom preduzeću „Putevi Srbije“ usmerene su tri milijarde dinara. Sa najviše sredstava raspolagao je Grad Novi Sad – sa 9,6 milijardi dinara, a sa najmanje opština Opovo – sa 121,3 miliona dinara.

Pokrajinska vlada zadužila je Pokrajinski sekretarijat za finansije da i dalje prati naplatu javnih prihoda i primanja na teritoriji AP Vojvodine i o tome je tromesečno izveštava. Pokrajinska vlada, nakon obezbeđivanja sredstava za tri nove angio-sale u opštim bolnicama u Subotici, Somboru i Zrenjaninu i sprovedene obuke za 13 zdravstvenih radnika iz ovih bolnica na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, uoči početka redovnog rada u tim angio-salama, obezbedila je dodatnih 1,7 miliona dinara za dalju edukaciju medicinskog osoblja, pre svega radiologa, kardiologa i instrumentarki, za sprovođenje kateterizacije i drugih interventnih koronarnih procedura, budući da se radi o novoj zdravstvenoj tehnologiji.

Rad nove tri angio-sale i obavljanje interventnih koronarnih procedura u opštim bolnicama u Somboru, Zrenjaninu i Subotici unaprediće kvalitet zdravstvene zaštite građana u AP Vojvodini, smanjiti učestalost srčane smrti i akutnog infarkta miokarda i doprineti smanjenju lista čekanja na proceduru kateterizacije.