Narodna banka Srbije slavi 135 godina 1Narodna banka Srbije Foto: Bojan Cvejić

Tim povodom, Banka priređuje izložbu pod nazivom “Izbor iz zbirke dela likovne umetnosti –135 godina NBS“, koja će od 4. do 27. jula biti dostupna javnosti u galerijskom prostoru u objektu na Slaviji u Nemanjinoj 17. Izložbu čine umetnička dela naših poznatih slikara nastala tokom 20. veka.

U vreme kada je srpska država, nakon oslobođenja od Turaka, svoje novovekovno postojanje započela osnivanjem najvažnijih državnih i kulturnih institucija, novčani sistem Srbije karakterisalo odsustvo nacionalnog novca i upotreba čak 43 monete drugih država. Zbog toga je postojala potreba za osnivanjem centralne banke, što se dogodilo tek tri decenije kasnije osnivanjem Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije 1884. godine.

Banka je organizovana po ugledu na Belgijsku narodnu banku, koja je u to vreme važila kao obrazac savremenog organizovanja bankarske institucije.

Do 1920. Banka je poslovala kao kreditna ustanova, a od 1931. poverena joj je kao nova funkcija – monetarna politika, a kao druga – kreditna politika.

Za vreme Drugog svetskog rata Banka je obavljala poslove iz svog predstavništva u Londonu. U septembru 1946. godine Banka je nacionalizovana i od tada je obavljala svoje funkcije pod imenom Narodna banka Jugoslavije.

Zakonom za sprovođenje Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora, koji je stupio na snagu 4. februara 2003. godine, Narodna banka Jugoslavije nastavlja dalje da radi kao organ države Srbije (NBS). N. D.