Narodna banka Srbije Foto: Bojan Cvejić

Deviznim rezervama na tom nivou obezbeđuje se pokrivenost oko šest meseci uvoza robe i usluga, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, neto devizne rezerve na kraju oktobra iznosile su 9,62 milijarde evra, što je za 304 miliona evra više nego na kraju septembra, i predstavlja njihov novi najviši nivo krajem jednog meseca od 2000. godine.

U saopštenju se dodaje da su neto prilivi u najvećoj meri, 156,8 miliona evra, ostvareni po osnovu upravljanja deviznim rezervama i neto pozitivnih tržišnih efekata.

Pozitivan efekat od 121,9 miliona evra ostvaren je i po osnovu donacija, uobičajenih aktivnosti banaka po osnovu devizne obavezne rezerve i neto priliva po drugim osnovima, a delimično i po osnovu obezbeđenja preostalog dela deviznih sredstava u sklopu pripreme za otplatu evroobveznice Srbija 2018, koja dospeva početkom decembra i za koju je država tokom godine obezbedila najveći deo sredstava.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u septembru je iznosio 590,5 miliona evra i bio je za 101,7 miliona veći nego u prethodnom mesecu. U prvih 10 meseci ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 5,73 milijardi evra.

U oktobru je, kao i od početka godine, zabeležena nominalna aprecijacija dinara u odnosu na evro od 0,1 odsto. NBS je u oktobru intervenisala i prodajom 30 miliona evra na međubankarskom devizinom tržištu, kako bi ublažila prekomerne kratkoročne oscilacije kursa dinara prema evru.