Foto: EPA/Oliver Hoslet

Hlavsova je ocenila da su za četiri godine njenog mandata u Srbiji vidljivi rezultati reformi koje se sprovode, a prepoznata je i posvećenost Srbije regionalnoj saradnji i stabilnosti.

Joksimović je navela da Srbija Strategiju proširenja Evropske unije razume kao konkretan politički signal kojima se ukazuje da se na Srbiju, kao kredibilnog kandidata za prijem u EU, ozbiljno računa.

Prema njenim rečima, 2025. godina se ne percepira kao definisana i utvrđena godina prijema, već kao podstrek, ohrabrujući i istovremeno okviran termin.

Srbija je u potpunosti spremila pregovaračke pozicije za pet poglavlja: 33 – Finansijske i budžetske odredbe, 9 – Finansijske usluge, 13 – Ribarstvo, 18 – Statistika i 17 – „konomska i monetarna unija, najavila je Joksimović.

Verujemo da će posle Izveštaja o napretku, u aprilu ove godine, države članice EU dati saglasnost za otvaranje značajnijeg paketa poglavlja do kraja bugarskog predsedavanja, naglasila je ona.

Bilateralni odnosi dve države su izuzetno dobri, ocenile su sagovornice, ali postoji kapacitet za njihovo dalje intenziviranje.

Joksimović je poželela Hlavsovoj uspeh u budućem radu i zahvalila na saradnji koju su ostvarile tokom njenog službovanja u Beogradu, dodaje se u saopštenju.