Kuburović: Srbija napredovala u borbi protiv korupcije 1Foto: Ministarstvo pravde

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva pravde, Kuburović je ukazala da je od 1. marta 2018. godine uspostavljena nova organizacije sudova i tužilaštva, kojom su formirana četiri nova regionalna centra za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Ona je istakla da su zahvaljujući novim zakonskim rešenjima, sudovi i tužilštva postigli dobre rezultate – doneto je preko 300 osuđujućih pravnosnažnih presuda za krivična dela sa koruptivnim elementom.

Na sastanku je ukazano, dodaje se u saopštenju, da je potrebno dobro odrediti parametre po kojima će se pratiti rezultati sprovođenja zakona, kako bi svi dobri efekti novog sistema bili prepoznati i u izveštajima o napretku Srbije ka EU.

Predstavnici GD za proširenje su istakli da su prepoznati napori i napredak Srbije u oblasti borbe protiv korupcije, ali da je potrebno još uvek dosta rada u ovoj oblasti, posebno kada je u pitanju prevencija.

Kuburović je istakla da je cilj da se smanji mogućnost koruptivnog ponašanja, čime će se smanjiti i broj takvih predmeta u tužilaštvima i sudovima.

Kako se dodaje, ona je ocenila da su uvođenje portala e-aukcije u postupcima izvršenja ili e-javne nabavke, upravo jedne od takvih preventivnih mera na kojima država trenutno radi.

Ona je dodala da će i tokom revizije Akcionog plana za Poglavlje 23, Potpoglavlje za korupciju obuhvatiti i nove dodatne mere. Kuburović je pohvalila rad Tužilaštva za organizivani kriminal u oblasti pranja novca, gde ne samo da je došlo do osuđujućih presuda, već je oduzeta i imovina velike vrednosti.