Petnaest godina Centra za studije SAD FPN 1

Centar za studije Sjedinjenih Američkih Država je rezultat zajedničkog ulaganja Univerziteta u Beogradu-Fakulteta političkih nauka i Odeljenja za odnose sa javnošću ambasade SAD u Srbiji.

Osnivač Centra za studije Sjedinjenih Američkih Država, kao jedinstvene ustanove iz oblasti područnih studija u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana, je profesor Dragan R. Simić.

Na ideju da utemelji jedan ovakav centar profesor Simić je došao tokom boravka na Univerzitetu Južne Karoline, SAD, u okviru Fulbrajtovog programa o američkoj spoljnoj politici, u leto 2003.godine. U toku prvih petnaest godina svog postojanja, Centar za studije Sjedinjenih Američkih Država Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu je postao intelektualno jezgro za izučavanje američke spoljne i bezbednosne politike, društvene istorije i povesti političkih ideja, političkog, privrednog i pravnog sistema SAD, američkih vrednosti i popularne kulture i srpsko-američkih odnosa.

U okviru specijalističkih, magistarskih, specijalističkih akademskih i master studija SAD, u Centru je dosad odškolovano 14 generacija amerikanista.

Centar za studije Sjedinjenih Američkih Država Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu svojom ukupnom delatnošću stremi produbljivanju međusobnog razumevanja, razvijanju saradnje i prijateljstva između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i reafirmaciji duge tradicije bliskih odnosa dve zemlje.

U našoj zemlji se decenijama, posebno tokom devedesetih godina dvadesetog stoleća, osećala praznina u izučavanju i poznavanju istorije, društva, politike i kulture vodeće zemlje sveta – SAD. U globalizovanim međunarodnim odnosima je skoro nezamislivo celovito društveno obrazovanje bez poznavanja amerikanistike.

Oblici rada Centra su:

Naučno-istraživački projekti iz oblasti američke spoljne i bezbednosne politike, liberalne tradicije, političkog, privrednog i pravnog sistema, političke i društvene istorije, američke kulture i civilizacije,…

Organizacija međunarodnih konferencija, seminara, radionica, kurseva i škola iz oblasti delatnosti Centra;

Organizacija poseta i predavanja profesora iz SAD i drugih zemalja koje se bave pitanjima od značaja za rad Centra;

Rad na prevođenju i izdavanju knjiga i druge literature neophodne studentima američkih studija.

Sledeći decenije dobrih odnosa i prijateljstva Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama, svih ovih godina smo nastojali da pomenuta znanja približimo svima koji su zainteresovani: otuda, Centar je organizovao, naučne skupove, kongrese, letnje akademije, ugostio skoro pet stotina naučnika, uglednih ličnosti, vodećih političara iz Srbije, Sjedinjenih Američkih Država i zemalja regiona.

Kao deo nastojanja da se osnaži međunarodna saradnja Centra, 14. juna 2013. godine potpisan je Memorandum o razumevanju između Univerziteta u Beogradu -Fakulteta političkih nauka (Centra za studije SAD) i Departmana za političke nauke Univerziteta Klemson iz Južne Karoline (Sjedinjene Američke Države).

Potpisivanje Memoranduma o razumevanju je bio prvi korak u saradnji dve ustanove koja je od januara 2016. godine omogućila da desetak studenata sa Univerziteta Klemson provede jedan semestar u Centru za studije Sjedinjenih Američkih Država Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu kao deo njihovog programa studiranja u inostranstvu (Clemson University Study Abroad Program – Spring Semester in Belgrade).

Tokom boravka na našem Fakultetu od januara do maja, oni imaju priliku da slušaju i polažu pet predmeta koji su im kasnije po povratku u SAD priznati kao da su ih tamo polagali.

Pored predmeta koji su deo fakultetskog kurikuluma na Klemsonu (Spoljna politika SAD, Balkan: politika i sukobi, Evropske integracije i Međunarodna ekonomija), a koje izvode profesori Dragan R. Simić, Tanja Miščević, Maja Kovačević i Ivan Vujačić, u okviru predmeta „Srpska kultura i istorija“, pored kursa srpskog jezika koji predaje profesorka Gordana Zalad, studenti imaju priliku da od različitih uglednih predavača čuju nešto više o istoriji, geografiji kulturi, hrani, muzici, arhitekturi, filmu, umetnosti naše zemlje.

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu