Direktiva o autorskim pravima

Usvojena Direktiva o autorskim pravima

Evropski parlament usvojio je danas Direktivu o autorskim pravima na digitalnom jedinstvenom tržištu (DSM) koju svetska i evropska novinarska organizacija ocenjuju kao „veliki iskorak u zaštiti autorskih prava“ .