Jiveskile

Finska: Jiveskile - grad na jezerima 1

Finska: Jiveskile – grad na jezerima

Od hiljadu jezera, koliko kažu da ima u Finskoj, njih tri stotine trideset je oko grada Jiveskile. Zaista, centralni deo ove zemlje izgleda kao da ima više vode nego kopna.