Meštani sela

Traže zaštitu od agresije pojedinih migranata 1

Traže zaštitu od agresije pojedinih migranata

Žitelji četiri sela Levosoje, Ljiljance, Žuželjica i Božinjevac iz bujanovačke opštine obratili su se načelniku policijske stanice u ovom gradu Goranu Saviću molbom da im nadležni organi „pomognu u rešavanju problema do kojih je došlo usled povećanja broja migranata na ovoj teritoriji“.