Foto: FreeImages / Cierpki

Vuk potencira ulogu crkve u odlukama koje su sudbinski delovale na istoriju Srba. Misli da je ta uloga negativna. Duhovna strana srpske istorije ispisana je umnogome delovanjem njene crkve. Crkva traje bez obzira na posledice njenih odluka. Postoji verovatno neka sila koja je drži, za razliku od savremenih srpskih vladara koje će istorija obrisati kao đačku tablu.

Ne bi mi se dopalo ukoliko je Vuk ovaj tekst napisao da bi „ušao u materiju“ aktuelnom vladaru, kome se stav crkve da „se ne može menjati svoje za svoje“ očigledno nije dopao. Crkva je uvek imala stav, sviđalo se to nekome ili ne. Nisam vernik, ali poštujem uverenja.

Autor je profesor Univerziteta