Svakako ne zato što će pravda biti brzo i pošteno podeljena, već zato što vas čekaju godine razvlačenja, gubljenja živaca i novca, a sam epilog može biti neizvestan uprkos naizgled očiglednom slučaju. Na kraju svu neefikasnost opet plate poreski obveznici.

U julu je Vlada Republike Srbije iz tekućih budžetskih rezervi isplatila sudovima 400 miliona dinara na ime „isplate“ novčanog obeštećenja strankama za utvrđenu povredu prava na suđenje u razumnom roku. Čim mora da se uskače iz rezervi to znači da su srpski sudovi već polovinom godine potrošili sva sredstva budžetom namenjena za celu godinu za ove stvari. Baš nekako u isto vreme stigla je vest o oslobađanju optuženih u slučaju „stečajne mafije“ sa procenom da će za troškove odbrane oslobođeni posle 12 godina suđenja potraživati od države čak sedam miliona evra, a za neosnovani pritvor skoro još pola miliona.

Svi sudovi su u 2017. isplatili skoro dve milijarde dinara za razne kazne i penale, među kojima su i pomenuti sudski troškovi za advokate, veštake i ostale koji učestvuju u odbrani optuženih, a koji su oslobođeni.

I dok je svakako dobro što ljudi koji su oslobođeni mogu da naplate odštetu, nije dobro što taj novac ide iz budžeta i ne postoji nikakav mehanizam odgovornosti, ni institucija, odnosno sudova i tužilaštava ni pojedinaca, sudija ili tužilaca.

Ali sistem neodgovornosti dopire daleko van pravosuđa. I to se da izmeriti konkretnim brojkama. Recimo u celom budžetu za 2018. godinu predviđeno je više od 18 milijardi dinara za razne kazne i penale. Recimo, do 2012. godine taj iznos je bio oko pet milijardi. Najveći iznos koji će država morati da isplati je 40 miliona dolara grčkom Mitilineosu zbog duga RTB-a Bor nakon izgubljene arbitraže. Da li će iko snositi odgovornost za to? Ne, kao što niko nije ni odgovoran što četiri državne banke i dan-danas, posle 15 godina, nisu ni blizu kraja stečaja, kao što niko nije bio kriv ni za radni spor koji je trajao čak 21 godinu koliko je trebalo da se vrati na posao medicinski tehničar iz Čačka koji je 1992. godine nezakonito otpušten. Zašto bi i bili odgovorni, kada niko nije odgovoran za dve reforme sudstva posle kojih ono izgleda ovako. A vladavina prava?