Foto: FoNet

To se navodi u odgovoru Ministarstva prosvete upućenom SANU, Konferenciji univerziteta Srbije i Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje, posle njihovog zahteva da se nedavno usvojeni Zakon o visokom obrazovanju izmeni ili da počne izrada novih zakonskih rešenja.

Kako je Danas prvi objavio, dopis sa takvih zahtevom, predstavnici pomenute tri institucije, uputili su prošle nedelje ministru prosvete Mladenu Šarčeviću, nezadovoljni novim zakonom, koji, po njihovoj oceni, smanjuje autonomiju univerziteta, a jača uticaj izvršne vlasti. Oni su zamerili Ministarstvu što nije uvažilo brojne predloge i primedbe akademske zajednice na zakonski tekst, a primedbe su imali i na lošu komunikaciju koja je usledila po završetku javne rasprave.

Ministarstvo prosvete na kritike odgovara da će na osnovu javnog poziva odabrati najbolje kandidate i najeminentnije stručnjake prilikom izbora članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Nacionalnog akreditacionog tela

”Usvajanju Zakona o visokom obrazovanju prethodila je obuhvatna javna rasprava, a radnu grupu koja je radila na pripremi nacrta zakona činili su i predstavnici akademske zajednice. U postupku formulisanja predloga zakona učestvovala su 22 tela i institucije, koja su svojim mišljenjima oblikovala nacrt zakona. U zakonodavnom postupku važnu ulogu imaju Skupština Srbije i njeni resorni odbori, gde je vođena konstruktivna diskusija o Predlogu zakona o visokom obrazovanju u toku koje su usvojeni i amandmani na tekst zakona, u skladu sa uobičajenom parlamentarnom praksom”, piše u odgovoru Ministarstva.

Iz tog ministarstva podsećaju da su prilikom nasumične provere akreditacija došli do saznanja da postoje ustanove koje su akreditovane bez adekvatnih prostornih i kadrovskih uslova, da je utvrđeno da više stotina profesora radi na više ustanova, mimo akreditacione norme, čime se onemogućava da više od 1.000 mladih profesora i docenata nađu mesto u sistemu visokog obrazovanja.

Dodaju da će u prvoj polovini 2018. biti pripremljeni nacrti zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti i finansiranju visokog obrazovanja, te da Ministarstvo u ovom važnom poslu računa na saradnju sa SANU, KONUS-om i nacionalnim savetima za nauku i visoko obrazovanje.