Foto: N1

Ministar Đordjević je rekao da podržava svaki vid zaštite dece od bilo kog oblika nasilja i da resorno Ministarstvo već učestvuje u mnogim projektima koji su u vezi sa ovom temom.

Kako je istakao, lično će se angažovati da u konsultaciji sa drugim ministarstvima omogući podršku i za uvodjenje ovog novog sistema.

„Ministarstvo je pripremilo Nacrt zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta – dečjem ombudsmanu, čije se usvajanje očekuje na jesenjem skupštinskom zasedanju“, rekao je Djordjević i dodao da veruje da će ovaj zakon doprineti boljem ostvarivanju dečjih prava i njihove zaštite od nasilja.

Igor Jurić je rekao da je za uvodjenje ovog sistema neophodna podrška svih značajnih institucija u našoj zemlji i istakao da veruje da ona neće izostati.

„Ključna uloga u uvodjenju ovog novog sistema upravo je u nadležnim institucijama i nihova podrška nam znači pogotovo u slučajevima uspešnog pronalaska dece. Verujem da će ovaj sistem brzo zaživeti u našoj zemlji i da će se time u velikom broju smanjiti tragični slučajevi nestale dece“, istakao je Jurić.

Povezani tekstovi