Foto: Logo

Ovom tržišnom učesniku izrečena je i mera zaštite konkurencije u visini od 330 miliona dinara koju je dužan da uplati u budžet Republike Srbije, kao i mere ponašanja u cilju izjednačavanja uslova poslovanja na tržištu, navodi se u saopštenju.

Tokom postupka Komisija je utvrdila da je navedeno društvo svoj dominantan položaj zloupotrebilo tako što je pojedine komercijalne snabdevače električnom energijom, a posebno EPS Snabdevanje, stavilo u povoljniji položaj u odnosu na druge konkurente. Ovakvo ponašanje je, između ostalog, i posledica netransparentne poslovne politike EPS Distribucije.

U saopštenju se objašnjava da je EPS Distribucija, prilikom ugovaranja pristupa sistemu za distribuciju električne energije, nametala obavezu deponovanja sredstava obezbeđenja svim komercijalnim snabdevačima, osim EPS Snabdevanju.

Istovremeno, privredno društvo EPS Distribucija je pravilo razliku u pogledu iznosa sredstava obezbeđenja, jer je za neke korisnike sistema iznos računat na bazi mesečne, a za druge na bazi tromesečne vrednosti pružene usluge.

Pri tome, gotovo svi komercijalni snabdevači električnom energijom, mogli su da deponuju sredstva obezbeđenja samo u jednoj poslovnoj banci, po izboru EPS Distribucije.

U saopštenju se precizira da je EPS Snabdevanje imalo, u kraćem vremenskom periodu, značajno duži rok za plaćanje dospelih obaveza, u odnosu na sve ostale komercijalne snabdevače.

Sve ove radnje, ukazuje se u saopštenju, za posledicu imaju povećanje cene koštanja električne energije kojom komercijalni snabdevači snabdevaju krajnje potrošače.

Komisija je naročito cenila saradnju i postupanje EPS Distribucije koja je, još tokom trajanja postupka, izmenila sporne akte i iskazala volju da u potpunosti otkloni ponašanje na tržištu koje je dovelo do povrede konkurencije.