Galeb Nikačević: Ja biram da čitam Danas, izaberite i vi! (VIDEO) 1

„Zahvaljujući vremenu u kojem živimo, zahvaljujući poslovnom modelu, zahvaljujući algoritmima i zahvaljujući tome što je brzina postala najvažnija stvar, negde je izbrisana odgovornost za ono što se kaže uradi ili napiše. I to je sve nekako ne samo skratilo vreme za istraživački rad već i unizilo novinarsku profesiju, novinarski poziv, i nalazi se na granama koje su vrlo verovatno najniže od trenutka kada je ta profesija nastala“, ocenjuje Nikačević.

I, kako kaže, zbog toga danas imamo veliki problem.

„Imamo problem kada čujemo, pročitamo ili vidimo nešto da li tom izvoru možemo da verujemo i kome uopšte možemo da verujemo. Da li imamo višeglasje? Da li imamo pluralizam medija? Da li možemo da uporedimo ono što smo čuli sa nekom drugačijom stranom? Danas, više nego ikada do sada, izbor je najvažniji. Zato ja biram da čitam Danas, a nadam se i vi. Izaberite Danas“.