Foto: Stefana Savić

Drugim rečima, pristupačnost u Srbiji za osobe sa invaliditetom je u razvoju. Do ove srednje ocene došlo je Udruženje za reviziju pristupačnosti koje od 2014. godine vodi projekat Mapa pristupačnosti Srbije.

Metodologija, koju su razvili u udruženju, zasnovana je na analizi opisa preko 8.000 objekata. Ove podatke udruženju su dostavljali nadležni u gradovima i opštinama, osobe sa invaliditetom iz cele Srbije kao i mnogobrojni volonteri koji su analizu pristupačnosti prepoznali kao svoj doprinos zajednici i društvu jednakih mogućnosti.

U Evropskoj uniji ključna godina za stepen razvoja pristupačnosti je 2020. Ukoliko se ubrzamo sa formiranjem timova po opštinama i njihovom edukacijom, možemo se nadati da ćemo, ocenjuju u ovom udruženju, u narednih 10 godina postići nivo na kome su trenutno Grčka i Hrvatska, što je po njihovoj proceni zadovoljavajuće.

U udruženju se nadaju da će u budućnosti razviti algoritam koji će im olakšati analizu zasnovanu na visoko postavljenim domaćim standardima i međunarodnoj praksi Univerzalnog dizajna odnosno Dizajna za sve.

„Trudimo se da pitanjima, koja su svima dostupna na www.pristupacnost.info, olakšamo opis objekata. Bilo je pokušaja da na dva hakatona u organizaciji StartIT-a dođemo do algoritma koji bi nam olakšao analizu i ubrzao proces, ali je ovo još uvek neostvaren cilj jer ne možemo da se takmičimo sa komercijalnim IT projektima. Ipak od ovog cilja ne odustajemo uzdajući se u donatorsku podršku. Do podataka dolazimo i svakodnevnim radom na terenu, zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije i Zaštitnikom građana, a koja nam je otvorila vrata za otvoreniji dijalog sa gradovima i opštinama.

Kruna ovog procesa, iz koga smo mnogo naučili, svakako je bila dodela godišnje nagrade Zaštitnika građana za pristupačnost“, zaključuje Vidan Danković, jedan od osnivača udruženja i idejni tvorac portala Mapa pristupačnosti.

Nagrade za Pirot, Kragujevac i Niš

Godišnja nagrada Zaštitnika građana za razvoj sveukupne pristupačnosti ove godine je dodeljena gradovima Pirot, Kragujevac i Niš.

Zanimljivo je da su predstavnici grada Niša, nakon studijske posete gradu Milanu, odmah počeli da rade na realizaciji projekta „Laki kilometar“. Suština ovog rešenja je da se na osnovu matematičke analize proceni vreme i potrebna investicija za uklanjanje arhitektonskih barijera u gradskom bloku površine jedan km2. „Ideja je veoma zanimljiva i analiza je prilično jednostavna kada u program ubacite sve potrebne podatke. Projekat počinje da se realizuje u beogradskoj opštini Vračar i u gradu Nišu, ali očekujemo da se i drugi gradovi uključe kada projekat podrže ministarstva i donatorska zajednica. Mi, naravno, koristimo svaku priliku, pa i ovu, da nadležnima približimo nove ideje jer u tome prepoznajemo dobar podsticaj za dalji rad na razvoju pristupačnosti“, zaključuje Vidan Danković.