Komora javnih izvršitelja: Iseljenje pukovnika Lalovića u skladu sa Zakonom 1Foto: Združena akcija Krov nad glavom

Komora javnih izvršitelja saopštila je danas da je javni izvršitelj u slučaju iseljenja pukovnika Gojka Lalovića u četvrtak, u svemu postupio u skladu sa Zakonom i rešenjem suda.

U saopštenju je navedeno da je u konkretnom izvršnom postupku javni izvršitelj, postupajući po predlogu izvršnog poverioca, sprovodio pravnosnažnu i izvršnu sudsku odluku – kojom je utvrđena obaveza izvršnog dužnika pukovnika Lalovića da preda nepokretnost izvršnom poveriocu.

„Pravnosnažna i izvršna sudska odluka je obavezujuća za sve na koje se odnosi, kako za poverioca kojem daje pravo da pokrene prinudno izvršenje radi ostvarenja svog prava utvrđenog sudskom odlukom, tako i za izvršnog dužnika čija obaveza je njom utvrđena, a koji u dobrovoljnom roku nije postupio po pravnosnažnoj presudi“, naveli su iz komore.

U saopštenju se dodaje da javni izvršitelj u okviru poverenih javnih ovlašćenja ima obavezu da kao službeno lice, a postupajući u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, preduzme izvršne radnje u cilju ostvarenja prava poverioca utvrđenog presudom naspram kojeg stoji obaveza izvršnog dužnika, koju on nije dobrovoljno ispunio.

„Okolnosti u kojima se sprovodilo konkretno izvršenje 15. aprila 2021. godine, a koje je prethodno više puta odlagano, rezultat su delovanja organizacije (združena akcija Krov nad glavom) koja, nastojeći da obezbedi sebi medijsku promociju, pokušava da spreči ili odloži iseljenja. Postupanje organizacije, koja se, ometanjem službenih lica u preduzimanju zakonskih radnji, navodno zalaže za ‘odbranu’ prava izvršnog dužnika, za ishod ima uvećanje troškova izvršnog postupka, a koji na kraju padaju na teret izvršnog dužnika“, kaže se u saopštenju.