Foto: Ministarstvo pravde

Tokom obilaska novog objekta za izdržavanje kazne zatvora i mera pritvora, ministarka pravde ukazala je da se novi KPZ svrstava u red najmodernijih zatvora zatvorenog tipa u Srbiji i da ima kapacitet za smeštaj 500 lica lišenih slobode.

Kuburović je rekla i da se kompleks sastoji od 10 zgrada ukupne površine 24.000 kvadratnih metara i podsetila da je Zavod izgrađen u roku od dve godine iz sredstava Razvojne banke Saveta Evrope.

Ministarka pravde Srbije podsetila je da će u novom KPZ raditi oko 250 ljudi, od kojih je 170 novozaposlenih.

Kuburović je rekla da je u junu raspisan konkurs za prijem novih 120 pripadnika Službe za obezbeđenje, kao i da je u toku konkurs za popunjavanje radnih mesta za Službu zdravstvene zaštite i Službu za obuku i upošljavanje, a krajem meseca, biće objavljen i konkurs za prijem u službama za tretman i opšte poslove.

Ministar pravde BiH ukazao je da je jedan od povoda posete Srbiji da se upozna sa tehničko- organizacionim uslovima novog zatvora, uzimajući u obzir da u Sarajevu takođe treba uskoro da bude otvoren prvi državni zatvor za smeštaj više od 350 lica lišenih slobode.

Grubeša je istakao da su iskustva Srbije, odnosno početak rada ove ustanove u Pančevu koja po svojoj strukturi i funkciji vrlo slična budućem zatvoru BiH, od velikog značaja za Ministarstvo pravde BiH.

Takođe, ministar Grubeša je ukazao da će uskoro u BiH biti raspisan konkurs za prijem novouposlenih koji će raditi u prvom državnom zatvoru u Sarajevu. Tokom posete, ministri pravde saglasili su se da ministarstva pravde Srbije i BiH imaju dobru saradnju koja se ostvaruje na svim nivoima.