„Najvažnije je obezbediti slobodan protok informacija i transparentnost kako putem interneta, tako i pomoću standardnih sredstava komunikacije. Svaka informacija mora da bude konkretna i prezicna, tačno, jasno i brzo preneta, a svako ko iznosi određenu tvrdnju mora da bude odgovoran za nju”, istakao je Mensi.

Kao javni organ, Agencija za borbu protiv korupcije ima obavezu da, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, omogući svim licima pravo na slobodno informisanje, dok je zadatak medija da informiše javnost o različitim odlukama koje agencija donosi.

Foto/Danas

Novinari imaju jednu veoma važnu ulogu posrednika između građana i institucija. Zbog toga moramo govoriti o informacijama, a ne o propagandi, moramo se koncentrisati na činjenice i informisati građanstvo o različitim odredbama koje agencija donosi, dok same informacije, kao i saradnja sa medijima, moraju biti objektivne i koherentne”, istakao je Mensi.

Profesor Više škole pravosuđa u Italiji Maksimilijano Beli objasnio je da je saradnja sa medijima najjednostavnija kada su mediji politički nezavisni, što je retko slučaj.

“Novinar u saradnji sa agencijom mora sam da odluči da li će pratiti određen politički pravac pozicije ili opozicije ili će biti nezavisan, što je najjednostavnije, i preneti informaciju bez ikakve pozadine”, rekao je Beli.

Osnovni zadatak Agencije jeste filtriranje birokratskog jezika koji koriste institucije i prenošenje njihovih poruka na način koji je razumljiv običnom građaninu. “Zbog toga je veoma važno da predstavnici institucija i mediji dobro sarađuju, budući da nas pokreću isti interesi”, zaključio je Beli.

Prvi deo ovog priručnika se bavi osnovnim pravilima i principa komunikacije, dok drugi deo predstavlja praktični okvir saveta za medije.

Priručnik je izrađen u okviru Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”, koji Agencija za borbu protiv korupcije sprovodi sa Nacionalnom agencijom za borbu protiv korupcije, Ministarstvom pravde i Višom školom za pravosuđe Republike Italije, kao i Glavnim tužilaštvom Kraljevine Španije.